Svanemærket vil slække på kravene

Skrevet den

 Miljømærkning Danmark, der administrerer og står bag kravene til Svanemærket, har den seneste tid forhandlet med det fællesnordiske organ Nordisk Miljømærkning om, at få slækket på kravene til produkter, der ønsker den blåstempling som det grøn-hvide motiv giver.

Men mærket mister derved værdi for forbrugerne, skriver Berlingske. Holdningen som kommer fra dagligvarekæden Coop, og bakkes op af undertøjsproducenten Anky, der har investeret millioner i produktionen af svanemærket tøj. “Den slækkelse er en rigtig skidt idé”, mener Coop og Anky, der de sidste ti år selv har arbejdet intensivt på at opnå en produktion, der er ren nok til at kunne opfylde kravene til svanemærket.

Miljømærkning Danmark har siden starten af året, sammen med de øvrige nordiske lande, arbejdet på at revidere det bedst kendte forbruger miljømærke, Svanen, med det formål at give mærket større gennemslagskraft på markedet.

En af de mest radikale ændringer ifølge forslaget er, at der slækkes på kravene til indholdet af økologisk bomuld i produkterne. Kravet der hidtil har lydt på 100% indhold af økologisk bomuld i svanemærkede varer, skal ifølge forslaget, fremover sænkes til blot 10% indhold af økologisk bomuld.

Miljømærkning Danmarks begrundelse er, at der er mangel på økologisk bomuld på markedet. Men det er slet ikke sandt.  Økologisk bomuld er til gengæld dyrere end ikke-økologisk bomuld, men der er masser af det, lyder det fra Coop Danmark.

En anden begrundelse fra Miljømærkning Danmark, som ikke omtales i Berlingskes artikel, er at det er hårdere for miljøet at producere økologisk bomuld. Bomuld kræver meget vand, og da der skal plantes næsten dobbelt så mange planter for at opnå samme mængde bomuld, som fra gensplejsede bomuldsplanter, tappes der på knappe vandresourcer i allerede belastede områder.

Coop Danmark kommenterer ikke dette synspunkt, men understreger i stedet, at det netop er de strenge krav, der giver svanemærket tøj merværdi. En merværdi som forbrugerne både forstår og sætter pris.

Forslag til ændringen af mærkningskriterierne er endnu ikke vedtaget. Miljømærkning Danmark oplyser ifølge Berlingske, at kritikken fra Coop og Anky vil blive “gennemgået nøje med henblik på eventuelt at justere forslaget”.

Det bliver interessant at se, om Svanemærket formår at beholde sin status som unikt kvalitetsstempel, hvis der som planlagt slækkes på kravene. .