Sammenlignende reklame kan være fristende men farlig!

Skrevet den

Sammenlignende reklame kan være et utrolig effektivt markedsføringsredskab og derfor også fristende at benytte sig af. Som udgangspunkt må man ifølge markedsføringsloven § 5 gerne sammenligne sit produkt med konkurrenternes, men sammenligningen skal være korrekt, relevant og loyal og i øvrigt opfylde følgende betingelser:

  • reklamen må ikke være vildledende,
  • sammenligningen skal angå varer eller tjenesteydelser, der opfylder samme behov eller formål,
  • reklamen må ikke give anledning til forveksling med konkurrenter,
  • reklamen må ikke miskreditere konkurrenter, varemærker mv.,
  • reklame for produkter med oprindelsesbetegnelse skal angå produkter med samme betegnelse,
  • reklamen må ikke snylte på en konkurrents varemærke eller lign., og
  • reklamen må ikke fremstille en vare som en kopi af en anden vare, der er beskyttet af et varemærke.

Betingelserne betyder først og fremmest, at reklamen skal være sand. Man må ikke bruge misvisende, urigtige eller forældede oplysninger. Alle påstande og oplysninger i reklamen skal endvidere kunne dokumenteres og skal være baseret på objektive vurderinger. I en reklame hvor man f.eks. hævder, at ens produkt er bedre end konkurrentens, skal påstanden kunne dokumenteres ved en undersøgelse udført af en uafhængig tredjepart.

De varer der sammenlignes skal i øvrigt dække de samme behov, eller være beregnet til samme formål. Man kan for eksempel ikke sammenligne Ferrari og Skoda, selvom de begge er biler. Kvalitet og kvantitet er en vigtig fælles-faktor.

Sammenligner man på prisen, skal de priser det drejer sig om afspejle samme mængde, type og kvalitet, samt være aktuelle og indhentet fra uafhængige parter eller undersøgelser.

Ud over de ovennævnte krav må sammenlignende reklame heller ikke medføre risiko for forveksling. Forvekslingsrisiko kan opstå, hvis man bruger en konkurrents logo eller varemærke, eller kopierer hele eller dele af konkurrentens produkt ind i reklamen. Man bør i videst muligt omfang nøjes med at nævne konkurrenten ved navn i sin markedsføring, uden at vise konkurrentens logo, varemærker mv.

Sidst men ikke mindst skal man altid sørge for at holde en god tone, og således ikke tale nedsættende om konkurrenten eller dennes produkt og varemærke.

Som det fremgår, er det yderst svært at lave en sammenlignende reklame, som rent faktisk overholder kravene i markedsføringslovens § 5. Overtræder man markedsføringslovens § 5 kan man blive mødt med et fogedforbud samt blive dømt til at erstatte konkurrentens tab for færre solgte produkter samt for markedsforstyrrelse. Så lav et ordentligt forarbejde, hvis I vælger at benytte jer af sammenlignede reklame.