Salg af replika møbler ikke lovligt

Skrevet den

Sø- og Handelsretten har afsagt dom i en sag anlagt af Fritz Hansen, Louis Poulsen m.fl. mod Interior Addict Ltd. og Nlini Interiors Ltd., som solgte replika møbler til danske kunder fra England. Møblerne var efterligninger af danske designklassikere, som Svanen, Ægget, 7-stolen, PH Koglen, Corona stolen og Oxchair. De sagsøgte gjorde gældende, at markedsføringen og salget ikke var målrettet Danmark og at salget i øvrigt var lovligt efter engelsk ret. Men Sø- og Handelsretten fandt at møblerne blev udbudt til det danske marked og at salget af efterligningerne var i strid med både ophavsretsloven og markedsføringsloven. Da møblerne desuden blev markedsført under de originale møblers varemærker, var der også tale om en krænkelse af sagsøgernes varemærkerettigheder. Det forhold, at varemærket var efterfulgt af ordnet “replika” kunne ikke ændre ved, at der forelå en varemærkekrænkelse.

Hver af de sagsøgte blev dømt til at betale et skønsmæssigt fastsat vederlag og erstatning på kr. 200.000 samt sagsomkostninger på kr. 55.600 til sagsøgerne.

Dommen er længe ventet, da der har været stor usikkerhed om, hvorvidt salg af kopimøbler fra England til danske kunder var lovligt. Sø- og Handelsretten har nu endeligt fastslået, at det ikke er tilfældet.