Rolex sagen – udsat på spørgsmål til EU-Domstolen

Skrevet den

Sø- og Handelsretten fastslog i november 2011, i en sag om import af et kopi Rolex ur, at kopivarer der bliver importeret af private, gerne må tilbageholdes og destrueres af SKAT. Dette selvom importen i sig selv er lovlig, da varen er til privat brug.

Afgørelsen blev af importøren anket til Højesteret, som skulle have afsagt dom i sagen den 19. september 2012. Højesteret har dog besluttet, først at stille nogle såkaldte præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen før de afsiger dom  i sagen. Det er yderst fornuftigt, da retstilstanden er meget forvirrende – både for forbrugerne og for os der kæmper mod kopivarer. Vi ser derfor meget frem til at læse EU-Domstolens svar og den endelige afgørelse fra Højesteret.