Risikabelt selv at varemærkeregistrere

Skrevet den

Overvejer I selv at registrere jeres varemærke for at spare på udgifterne? Så skal I være opmærksomme på følgende.

Når man indleverer en varemærkeansøgning er det vigtigt, at man fra starten har alle relevante varer og tjenesteydelser med i varefortegnelsen. Det er nemlig ikke muligt efterfølgende at udvide varefortegnelsen. Viser varefortegnelsen sig at være for snæver, skal man ansøge på ny og betale nyt gebyr.

Man bør både medtage de varer og tjenesteydelser som mærket anvendes for og de varer og tjenesteydelser, som mærket skal anvendes for på lidt længere sigt.

Varefortegnelsen skal være meget præcis, da det ellers kan være uklart, hvad mærket dækker. En varefortegnelse er upræcis, hvis den indeholder benævnelser for varer eller tjenesteydelser, der kan henføres til flere forskellige klasser. Et eksempel på en tjenesteydelse, der er upræcis, fordi den kan henføres til flere forskellige klasser er “rådgivning”. Denne tjenesteydelse skal nærmere præciseres, idet “rådgivning” skal klassificeres i samme klasse som de tjenesteydelser, som rådgivningen drejer sig om, f.eks. rådgivning om forretningsledelse i klasse 35, finansiel rådgivning i klasse 36 og rådgivning vedrørende transport i klasse 39.

Man bør desuden afholde sig fra kun at bruge klassehovedet (den tekst som stilles som forslag, når man vælger en klasse) i den tro, at man så er dækket godt ind. En varemærkeansøgning hvor der kun er valgt klassehovedet og ikke en nærmere præcisering af varer eller tjenesteydelser omfatter kun de termer, som direkte fremgår af varefortegnelsen. Den dækker altså ikke alle de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af den alfabetiske liste for en given klasse og dermed andre varer eller tjenesteydelser, som kunne være relevante.

Der findes i alt 45 forskellige klasser, hvoraf de 34 er for varer og de resterende 9 for tjenesteydelser, og det kan være vanskeligt at gennemskue, hvilke klasser ens varer og tjenesteydelser hører under. Indleverer man selv ansøgningen uden at få hjælp til klassificeringen, så kan man risikere ikke at få varemærket registeret for alle relevante varer og tjenesteydelser. Det betyder, at man ender op med en varemærkeregistrering som ingen beskyttelse giver for en eller flere af de varer eller tjenesteydelser, som man bruger sit mærke for. Så vil man lave varemærkeansøgningen selv, så bør man som minimum få en varemærkeekspert til at hjælpe med varefortegnelsen.

Hvis I ikke har taget jeres varemærke i brug inden fem år efter, at I har registreret det, risikerer I at miste det. I har nemlig en pligt til at bruge det og I skal kunne bevise, at I bruger mærket for alle de varer og tjenesteydelser, som det er registreret for.

Læs mere på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside www.dkpto.dk