Nye e-handelsregler træder i kraft i dag

Skrevet den

I dag træder den ny forbrugeraftalelov og købelov i kraft, som gennemfører EU’s forbrugerrettighedsdirektiv. Her er et overblik over de væsentligste ændringer, som alle netbutikker bør være opmærksomme på.

Udvidet oplysningspligt

Der stilles udvidede krav til netbutikkernes oplysningspligt overfor kunderne. Der skal bl.a. gives oplysninger om:

  • varens vigtigste egenskaber
  • pris inklusiv alle omkostninger, herunder fragt
  • detaljerede oplysninger om fortrydelsesretten
  • udgifter til returnering af varen ved fortrydelse, hvis forbrugeren skal betale udgifterne
  • virksomhedens fysiske adresse

Oplysningerne skal være tilgængelige inden aftalens indgåelse.

Skærpet fortrydelsesret

Fortrydelsesretten er 14 dage. Hvis netbutikken ikke klart har oplyst forbrugeren om fortrydelsesretten, forlænges perioden til 12 måneder.

Forbrugeren er forpligtet til at give netbutikken besked om fortrydelse af købet. Det er ikke nok bare at nægte at modtage pakken. Butikken skal sikre, at det er nemt at give besked om fortrydelse via en formular, men forbrugeren er frit stillet om han/hun vil bruge den.

Netbutikken bliver forpligtiget til at tage brugte varer retur. Hvis der er sket noget med varen, er det som udgangspunkt netbutikken, der har bevisbyrden for, at der foreligger en værdiforringelse, som forbrugeren skal betale for. Forbrugeren hæfter dog ikke værdiforringelsen, hvis netbutikken ikke har oplyst om fortrydelsesretten. Værdiforringelsen af den brugte vare fastsættes efter, hvad butikken kan få for den pågældende vare i et videre salg.

Returnering og tilbagebetaling

Netbutikken kan vælge, at forbrugeren selv skal betale for returnering af varen. Men I så fald skal netbutikken klart og tydeligt oplyse om det på forhånd. I modsat fald må netbutikken selv afholde udgifterne. Oplysningerne skal være tilgængelige inden aftalens indgåelse.

Bliver varen beskadiget eller forsvinder i forbindelse med dens returnering til netbutikken, er det som noget nyt forbrugerens ansvar.

Tilbagebetaling til forbrugeren i tilfælde af fortrydelse skal ske senest 14 dage efter, at den erhvervsdrivende har modtaget dokumentation for forbrugerens beslutning om fortrydelse og varens returnering. Netbutikken kan dog forbeholde sig retten til at tilbageholde købesummen for varen, indtil varen er modtaget retur, eller indtil kunden har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret.

Tilbagebetaling skal ske med samme betalingsmiddel, som forbrugeren brugte ved det oprindelige køb, medmindre forbrugeren udtrykkeligt accepterer noget andet.

Konsekvenser ved ikke at overholde loven

Overholdes oplysningspligten ikke kan det betyde, at fortrydelsesretten udvides fra 14 dage til 12 måneder. Samtidig kan netbutikken komme til at hænge på både forsendelses- og returomkostninger, hvis ikke forbrugeren er blevet oplyst om omkostningerne før et eventuelt køb.

En overtrædelse af de nye regler betyder, at netbutikken kan få en bødestraf allerede første gang, lovovertrædelsen sker. Loven indeholder ikke overgangsregler. Derfor kan netbutikker allerede fra i dag risikere at få bødestraf og sanktioner for overtrædelser af loven.

Ved et hurtigt tjek på nogle af de større danske netbutikker kan man konstatere, at flere af dem mangler at få ændret handelsbetingelserne, så de opfylder de nye regler. Bl.a. er der flere netbutikker, som ikke oplyser om omkostningerne ved returnering og som fortsat stiller som betingelse for returnering, at emballagen ikke har været åbnet. De internationale e-handelssider, som H&MZalando, Zara og Asos, har dog fået opdateret sine betingelser.

 

 

Læs den nye forbrugeraftalelov her

Læs den nye købelov her

Læs om ændringerne til købelov her