Ny vejledning for tv-reklamer

Skrevet den

Forbrugerombudsmanden har netop udstedt en ny vejledning om oplysninger i tv-reklamer. Vejledningen beskriver hvilke oplysninger der efter markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven skal være i en tv-reklame, og hvornår forbrugeren kan henvises til en hjemmeside eller tekst-tv for at læse mere.

Væsentligt er det, at en tv reklame ikke må være vildledende. Reklamen kan være vildledende, hvis den udelader væsentlig information eller hvis væsentlig information er skjult eller bliver præsenteret på en uklar eller uforståelig måde. Væsentlig information er oplysninger, som kan påvirke forbrugeren til at købe produktet. Det vil f.eks. være vildledende at vise en bil med ekstraudstyr, hvis det i en tekst i bunden af billedet oplyses, at ekstraudstyr ikke følger med bilen til den tilbudte pris.

Hvis man vælger at give oplysninger i en tv-reklame i form af tekst, bør følgende krav være opfyldt:

a. Teksten bør ikke indeholde korrektioner af eller være i modstrid med oplysninger, der gives via reklamens billeder eller speak.

b. Overflødige informationer bør udelades, da de er med til at gøre teksten uoverskuelig og vanskelig at læse og opfatte.

c. Teksten bør have en sådan størrelse, vises i så lang tid og stå på en baggrundsfarve, der danner en sådan kontrast, at teksten er både læselig og kan nå at blive opfattet af en gennemsnitsforbruger på den tid, der er til rådighed.

TV2 har udarbejdet nye retningslinjer for tekster i reklamer på TV 2’s kanaler, der træder i kraft den 1. marts. De er bilag til Forbrugerombudsmandens nye vejledning. Overholdes TV2’s retningslinjer vil Forbrugerombudsmanden anse kravene  under pkt. c) for at være overholdt.

Den ny vejledning fra Forbrugerombudsmanden trådte i kraft den 15. januar 2015. Du kan læse hele vejledningen her. TV2’s retningslinjer er bilag 1 til vejledningen.