Nordisk Råd sætter mode på den politiske dagsorden

Skrevet den

Nordisk Råd vedtog den 1. november i år, for første gang, at stille skarpt på mode, som et politisk indsatsområde, -det skriver Fashion Forum. Det sker med et nystiftet projekt, som får til opgave at promovere nordisk mode ud fra en bæredygtig vinkel.

Projektet hedder ”Ny Nordisk Mode”, og er udviklet af Nordic Fashion Association og Nordisk Råd. Projektet foreslår en lang række tiltag, der skal støtte, udvikle og samle den nordiske modebranche med sigte på fælles eksportinitiativer og grøn vækst.

Nordic Fashion Association er en sammenslutning af 10 modeorganisationer i Norden og repræsenterer mere end 8.000 modevirksomheder. Nordic Fashion Association leder endvidere projektet NICE, der har fokus på bæredygtighed.

Nordisk Råds beslutning om at støtte moden er i første omgang udelukkende principiel. Men beslutningen er alligevel vigtig i betragtning af, at Nordisk Råd har tæt forbindelse til de nordiske regeringers samarbejdsorgan, Nordisk Ministerråd.

Ambitionen med projektet ”Ny Nordisk Mode” er blandt andet at bane vejen for, at Norden kan positionere sig som førende inden for bæredygtighed og at sikre en stærk positionering af nordisk mode internationalt.

Disse ambitioner skal efter planen indfries via øget fællesnordisk videndeling, en fælles indsats for genanvendelse af tekstiler og tøj i Norden og eksportinitiativer med fokus på afsætning af nordisk mode, blandt andet gennem en styrkelse af de nordiske modeuger.

Vi synes, at der er fantastisk med opbakning til den nordiske bæredygtige mode, som er kommet for at blive.