NOMA krænket i markedsføring

Skrevet den

Sø- og Handelsretten afsagde den 15. juni 2012 dom i en sag om brug af andres varemærker i forbindelse med præmiekonkurrencer.

I sagen havde Homeenter, der solgte medlemskaber til en chokoladeklub, fået lavet en annonce af reklamebureauet Mikkelsen, hvoraf det fremgik, at man ved indmeldelse i chokoladeklubben kunne vinde en middag på restaurant NOMA i København.

I sagen forelå der ikke en samarbejdsaftale mellem Homeenter og NOMA, og Homeenter havde heller ikke fået tilladelse til at anvende varemærket NOMA i annoncen. I annoncen var NOMA fremhævet med stort og rødt øverst i annoncen, således at det skabte blikfang, mens annoncørens eget varemærke var forholdsvis svært at få øje på. Homeenter havde heller ikke hverken købt et gavekort til restaurant NOMA eller reserveret et bord på NOMA til vinderen af konkurrencen.

Sø- og Handelsretten fastslog indledningsvist, at NOMA er et velkendt varemærke, som derfor nyder en udvidet beskyttelse. Dernæst fastslog Sø- og Handelsretten, at annoncen var vildledende over for forbrugerne, fordi der hverken var købt gavekort til restauranten eller bestilt et bord. Dette begrundede retten med, at det er svært at få plads på NOMA, og at det dermed ville kunne give negativ omtale af NOMA, hvis vinderen af konkurrencen ikke kunne få et bord på restauranten. Retten påpegede også, at annoncen medførte, at forbrugerne kunne få den opfattelse, at der var et samarbejde mellem NOMA og Homeenter.

Sø- og Handelsretten fastslog derfor, at Homeenter – samt Mikkelsen, som havde udarbejdet annoncen for Homeenter – havde handlet i strid med varemærkeloven og markedsføringsloven, og de blev dømt til solidarisk at betale 150.000 kr. til NOMA for den uretmæssige brug.

I de senere år har der været en tendens til en stigende brug af andres varemærker og logoer i forbindelse med udlodning af præmier, så denne sag bliver nok ikke den sidste af slagsen.

Dommen er anket til Højesteret. Det bliver spændende at se hvad udfaldet bliver.