Moss’ vinkler krænker ikke Hummels varemærker

Skrevet den

Sø- og handelsretten har afsagt kendelse i en sag mellem Hummel og Moss Copenhagen. Moss Copenhagen lancerede i 2013 en sweat pant og tilhørende sweatshirt med vinkler ned ad siderne (se foto). Hummel var af den opfattelse, at vinklerne på siderne var en krænkelse af Hummels varemærkerettigheder og indgav i marts måned 2014 en fogedforbudsbegæring til Sø- og Handelsretten.

Sø- og Handelsretten var ikke enig med Hummel og fastslog, at Moss Copenhagens brug af vinkler ikke indebærer en risiko for forveksling med Hummels varemærker, da vinklerne klart adskiller sig fra Hummels varemærker. Herudover fastslog retten, at Moss Copenhagens brug af vinkler ikke udgør en utilbørlig udnyttelse af Humnmels varemærkers særpræg eller renommé.

Sø- og Handelsretten gav derfor ikke Hummel medhold og der blev ikke nedlagt et fogedforbud overfor Moss Copenhagen. Læs kendelsen her.

Sagen leder i øvrigt tankerne hen på en meget omtalt Højesteretsafgørelse fra 2005 i en sag mellem adidas og FDB. I den sag havde adidas rejst krav mod FDB efter at FDB i sine butikker havde solgt fritidssæt med fire parallelle striber ned ad siderne. Højesteret kom frem til, at striberne på FDB’s tøj, som i øvrigt var at betragte som udsmykning, ikke kunne anses for forvekslelige med adidas’ varemærker. Læs dommen her Dom FDB – Adidas