Montana taber sag i Højesteret

Skrevet den

Højesteret har i dag afgjort en sag mellem ABC Reoler og Montana Møbler om påstået efterligning af Montana-reolen. Og afgørelsen er ikke til Montanas fordel.

Sagens kerne var, om ABC-Reoler ved at fremstille og markedsføre reolen ABC Quadrant krænkede Peter Lassens og Montana Møblers rettigheder til Montana-reolen efter ophavsretsloven og markedsføringsloven.

Højesteret fastslog, at Montana-reolen er et funktionsbestemt produkt skabt i et funktionalistisk formsprog, og den ophavsretlige beskyttelse derfor er begrænset til meget nærgående efterligninger. Efter en helhedsbedømmelse fandt Højesteret ikke at ABC Quadrant i sit samlede visuelle udtryk kunne anses som en meget nærgående efterligning af Montana. Der forelå derfor ikke en krænkelse efter ophavsretsloven.

Højesteret fandt heller ikke at der var grundlag for at fastslå, at der forelå en illoyal markedsfortrængning eller en snyltning på Montana Møblers udviklingsindsats eller reolsystemet Montanas renommé. Der forelå derfor heller ikke en krænkelse efter markedsføringslovens § 1.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.

Dommen er helt i tråd med Højesterets praksis i sager vedrørende funktionsbestemt design. Er et produktets design funktionsbestemt eller har det beskedent særpræg, så er beskyttelsesomfanget meget snævert.

 

Læs dommen fra Højesteret her.

Læs dommen fra Sø- og Handelsretten her.