Krænkelse af varemærket ALT for Damerne

Skrevet den

Den 9. januar faldt der dom i Højesteretssagen mellem ALT for damerne (Egmont Magasiner A/S) og løbevirksomheden Sparta. Højesteret stadfæstede afgørelsen fra Sø- og Handelsretten, hvorefter Sparta skal betale erstatning til Egmont for krænkelse af rettighederne til varemærket ”ALT for Damerne”.

Sparta har siden 1981 afholdt et kvindeløb i København – i flere år med ALT for Damerne som sponsor. Men der kom grus i samarbejdet, da Alt for Damerne ville have andel i millionoverskuddet fra deltagergebyret.

I 2009 ophørte samarbejdet, og i 2010 arrangerede både ALT for Damerne og Sparta et kvindeløb, som begge blev lanceret som “Europas første motionsløb for kvinder”.

Sparta fandt andre sponsorer, men markedsførte stadig arrangementet som ALT for Damernes Kvindeløb i perioden fra oktober 2009 til januar 2010.  Disse omstændigheder udgjorde en krænkelse af Eg­monts rettigheder.

Højesteret stadfæstede desuden, at Sparta skal betale 100.000 kr. i erstatning plus sagsomkostninger til ALT for damerne. Den store erstatning donerer magasinet til frivillig idræt.

Retten anerkendte desuden, at Egmont må kalde ALT for damernes  kvindeløb for ”det første og største.”.