Kopivarer til privat brug kan destrueres

Skrevet den

Sø- og Handelsretten har slået fast, at kopivarer der bliver importeret af private, gerne må tilbageholdes og destrueres af SKAT. Dette selvom importen i sig selv er lovlig, da varen er til privat brug. En mand fra København havde i 2010 købt et kopi Rolex ur over internettet. Uret blev af SKAT beslaglagt under en toldkontrol og nægtet udleveret til importøren, da der var tale om en kopi. Da importøren ikke ville acceptere, at uret blev destrueret, anlagde Rolex retssag med påstand om, at importøren skulle anerkende at uret kunne destrueres. Sø- og Handelsretten gav i dag Rolex medhold i sagen. Afgørelsen er principiel, da det hidtil har været uklart hvad der gjaldt for kopivarer importeret til privat brug. Den mest udbredte opfattelse har været, at kopivarer til privat brug ikke kunne destrueres uden importørens samtykke. Men den usikkerhed er nu væk (i hvert fald indtil videre) og rettighedshaverne jubler.  Det gør jeg også, da jeg selv hjælper rettighedshavere med toldsager og ved, hvor frustrerende det er at frigive kopivarer. Uanset hvad kopivarerne skal bruges til, så er der jo tale om kopivarer.  

Argumentationen i dommen er dog lidt besynderlig (og kritiseret af flere professorer), så går der nok ikke længe før spørgsmålet bliver forelagt EU domstolen, som så kan komme med en klar udmelding om, hvad der gælder. Jeg håber dog, at de kommer til samme resultat som Sø- og Handelsretten.