Kopivarer berettigede ophævelse af agenturaftale

Skrevet den

Tessilform Scandinavia ApS, som har rettighederne til Patrizia Pepe i Skandinavien, har fået Sø- og Handelsrettens ord for, at de var berettiget til at ophæve en agenturaftale med  OTB Holding AS efter et af OTB’s datterselskaber havde solgt  falske Abercrombie & Fitch produkter.

Sø- og Handelsretten fandt nemlig, at OTB ved at sælge kopivarer havde tilsidesat sin pligt til at værne om varemærkets værdi og image, og at ledelsen i OTB havde handlet på en sådan måde, at dette var uforeneligt med dennes stilling som agent. Tessilform blev frifundet for OTB’s krav om erstatning for uberettiget ophævelse af agenturaftalen.

Læs hele dommen her.