Kopimøbler fra England

Skrevet den

Der findes efterhånden et utal af engelske hjemmesider, der tilbyder kopier af designklassikere, såsom Ægget, Koglen og Barcelona-stolen, til danske kunder. Grunden til at de netop sælges fra England er, at industrielt design af denne type i England kun nyder designbeskyttelse i 25 år fra første offentliggørelse, hvorimod de i Danmark nyder ophavsretlig beskyttelse i 70 år fra ophavsmandens død (og dermed stadig er beskyttet).

Men er det så overhovedet lovligt at købe sådanne kopimøbler i Danmark?

Er du forbruger er svaret ja. I Danmark er det nemlig ikke forbudt for private at købe kopier af ophavsretligt beskyttede møbler, så længe at møblerne er til privat brug. Man skal dog være opmærksom på, at privat brug fortolkes meget snævert. Privatpersoner kan derfor ikke købe flere møbler hjem på vegne af andre eller bruge møblerne i deres personligt ejede virksomhed.  De må heller ikke efterfølgende sælge møblerne på det danske marked. 

Er du erhvervsdrivende er svaret til gengæld nej. I hvert fald hvis du har tænkt dig at bruge dem i din virksomhed. Årsagen er, at selve udstillingen af møblerne  i virksomheden, hvad enten dette sker i receptionen eller på kontorerne, vil anses for at være en tilgængeliggørelse for almenheden i strid med ophavsretsloven.

Hvad angår sælgerne af kopimøblerne, så er det netop slået fast ved en afgørelse fra Retten i Hillerød den 18. april 2012, at det er en overtrædelse af den danske ophavsretslov, når de markedsfører deres kopier af kendte møbelklassikere til danskere. Dommen slår også fast, at de engelske virksomheder ikke må annoncere i danske medier eller udstille kopierne på det danske marked. Så fremover vil vi formentlig opleve færre af disse annoncer for kopimøbler – eller replikaer som annoncørerne selv kalder dem.

Straffen for overtrædelse af ophavsretsloven er bøde og under særligt skærpende omstændigheder fængsel op til 1 år og 6 måneder. Krænkeren kan desuden blive dømt til at betale rimeligt vederlag og erstatning til den forurettede.