Kender du reglerne for køb af kopivarer?

Skrevet den

En undersøgelse fra FDB viser, at danskerne er i tvivl om reglerne for køb og import af kopivarer. 40 pct. af danskerne, mener således, at det er strafbart at købe kopivarer, mens 34 pct. mener det er lovligt. 26 pct. er i tvivl.

Og det er ikke så mærkeligt. For reglerne er både ulogiske og komplicerede og tilmed forskellige fra land til land.

Der findes nemlig endnu ikke på europæisk plan nogle fælles regler for, om en forbruger må købe eller bruge kopivarer. Det er derfor reglerne i de enkelte lande, der afgør, om det er lovligt eller ej.

Køb over internettet

I Danmark kan du stadig, som forbruger, lovligt købe kopivarer over internettet når de er til privat brug. Problemet er dog, at selvom det er lovligt at købe kopivarerne, så kan SKAT tilbageholde disse i tolden og varemærkeindehaveren kræve kopivarerne destrueret – vel at mærke for din regning. Det følger af Sø- og Handelsrettens afgørelse fra 2011 (Læs Rolex-dommen her). Dommen er anket til Højesteret, men indtil der foreligger en anden afgørelse er den gældende.

Du risikerer altså både at miste dine varer og at skulle betale for destruktion af dem.

Varer hjemtaget fra rejse

Det er i Danmark lovligt som forbruger at hjemtage kopivarer fra en udenlandsrejse. Varernes værdi skal dog samlet ligge under en beløbsgrænse på mellem 1350-3200 kr. Beløbet afhænger af hvor i verden du kommer fra, typen af varen samt antallet. Hvis du vil kende det nøjagtige beløb, kan du henvende dig til SKAT og oplyse din destination, samt hvad du ønsker at indføre.

Køb og brug af varer i udlandet

I flere EU-lande er det ulovligt at købe og bruge kopivarer – uanset om varerne måske er købt lovligt i et andet land. Inden du rejser i Europa, skal du derfor være opmærksom på, at du risikerer en bøde hvis du køber eller medbringer kopivarer. I Italien kan det give bøder på helt op til 75.000 kr. hvis du bliver taget i at medbringe en kopi af fx en Gucci-taske, eller køber et par varemærkeforfalskede solbriller på gaden.

Generelt om kopivarer

Udover risikoen for beslaglæggelse og bøder skal du være opmærksom på, at kopivarer kan være sundhedsskadelige eller farlige. Kopitøj, makeup og parfumer fra især Kina indeholder ofte sundhedsskadelige eller giftige stoffer, som kan være kræft- eller allergifremkaldende eller blot skadelige for huden. Hertil kommer, at køb af kopivarer meget ofte er forbundet med organiseret kriminalitet.

Vores råd er derfor helt at undgå både køb og brug af kopivarer.