Ikke forbud mod salg af Parajumpers jakker

Skrevet den

Sø- og Handelsretten har netop afvist at nedlægge forbud mod Streetmans markedsføring og salg af tøj mærket Parajumpers.

Ape & Partners S.P.A., som har eksklusiv licens til Parajumpers varemærket og Balling Partners ApS, som er agent for mærket i Danmark, havde nedlagt påstand om, at Streetman skulle forbydes at markedsføre og sælge produkter under varemærket “Parajumpers”, hvor stregkoden var fjernet, og der var påført et hvidt klistermærke over en mærkat. Ape og Balling mente nemlig, at der kunne være tale om kopiprodukter, hvilket man ikke kunne undersøge nærmere, da stregkoden var fjernet og at påføringen af et hvidt klistermærke og fjernelsen af stregkoden udgjorde en sådan forringelse af varernes renommé og tilstand, at der var tale om et indgreb i deres varemærkerettigheder.

Sø- og Handelsretten fandt imidlertid, at det ikke kunne antages, at der var tale om kopiprodukter og at påsætningen af det hvide klistermærke, ikke udgjorde et sådan indgreb i varemærkeindehavers rettigheder, at det kan begrunde et forbud. For så vidt angår fjernelsen af stregkoden, så udtalte Sø- og Handelsretten, at det er sædvanligt at stregkoder fjernes på parallelimportede varer for at undgå, at varemærkeindehaveren kan identificere den distributør, som har solgt det parallelimportede vareparti (og herved ophøre med at levere varer til den pågældende). Sø- og Handelsretten kom derefter frem til, at Ape og Balling ikke havde godtgjort at have rimelig grund til at forbyde Streetman at markedsføre og sælge de pågældende varer.

Kendelsen er interessant, da den viser, at varemærkeindehavere ikke kan forhindre salg af lovligt parallelimporterede varer med den begrundelse, at de parallelimporterede varer har fået stregkoden fjernet eller påklistret et mærke eller med påstand om, at varerne kunne være kopiprodukter. Varemærkeindehaveren må godtgøre, at der er tale om ulovlig parallelimport (f.eks. fordi varerne ikke er bragt til omsætning i EU med varemærkeindehaverens samtykke) eller, at der er tale om kopiprodukter.