Hvad er et varemærke

Skrevet den

Et varemærke kan være et firmanavn, logo, slogan eller et andet kendetegn, som en virksomhed bruger til at markedsføre sine produkter eller ydelser.  Varemærker kan stiftes ved indarbejdelse eller ved registrering. Det kan klart anbefales at registrere sit varemærke. Herved opnår man nemlig dokumentation for at ens kendetegn rent faktisk opfylder betingelserne for at være et varemærke. Man får desuden dokumentation for hvornår man tog varemærket i brug – hvilket kan have afgørende betydning i en tvist med en anden virksomhed omkring retten til varemærket. Herudover kan man med fordel registrere et kendetegn, hvis man påtænker at gøre kendetegnet til et ”brand” for virksomheden eller hvis man ønsker at sælge varemærket eller produktet i fremtiden.

For at kunne få registreret et kendetegn er det en betingelse at kendetegnet har fornødent særpræg. Heri ligger, at det skal være egnet til at adskille produktet fra andre produkter inden for samme kategori eller vareklasse. Derudover må kendetegnet ikke være beskrivende for den type af produkter, som det tænkes anvendt for. Man må altså ikke ud fra navnet kunne konkludere hvilken type produkt, der er tale om. Derfor er det ofte lettere at få registreret et figurmærke (logo) end et navn/ord, da man ved et logo kan give det særpræg ved den kreative udformning, herunder farver, skrifttyper mv.

Man kan registrere et varemærke i Danmark, i EU eller internationalt. Gebyret for en dansk registrering er kr. 2.350, som betales ved indlevering af ansøgningen til Patent- og Varemærkestyrelsen. En EU varemærkeregistering koster ca. kr. 7.000 i gebyrer.