Husk samarbejdsaftalen

Skrevet den

Der er ikke to samarbejdsforhold der er ens. Derfor er det altid vigtigt at have afstemt, hvorledes samarbejdet skal foregå samt hvilke betingelser, der skal gælde – og ikke mindst, hvordan man kommer ud af samarbejdet, hvis det ikke fungerer. Man bør derfor altid lave skriftlige aftaler med sine samarbejdspartnere. Det gælder alt fra med den almindelige kunde, til produktionsstedet eller designteamet. Følgende aftalegrundlag kan være relevante:

  • Salgs – og leveringsbetingelser 
  • Eneforhandleraftale
  • Forhandleraftale
  • Freelance designeraftale
  • Produktionsaftale
  • Licensaftale

Salgs – og leveringsbetingelser

Det er vigtigt for både dig og din kunde, at I ved hvilke betingelser, der gælder hver gang der købes en vare. Dette kan med fordel reguleres i salgs – og leveringsbetingelser, der gælder generelt for alle køb af jeres varer. De kan eventuelt påtrykkes bagsiden af jeres ordresedler eller fremsendes pr. mail til kunden. I salg- og leveringsbetingelser kan man blandt andet regulere ordrer og levering, betalingsbetingelser, mangler og reklamation samt hvordan og hvor eventuelle uenigheder skal håndteres. De konkrete og individuelle vilkår, som pris og leveringsdato, kan så nedskrives i en separat aftale eller bekræftes pr. mail.

Eneforhandleraftale

En eneforhandler er en forhandler, som du har givet eneret til at forhandle og markedsføre dit produkt i et nærmere bestemt område, for eksempel Tyskland. De nærmere betingelser bør reguleres for at sikre enighed omkring samarbejdet. Blandt andet bør forhold som ordreaflæggelse, levering, minimumsordrer, priser, videresalg m.m. afklares skriftligt i en aftale. Aftalen bør også beskytte dine immaterielle retligheder, såsom navne, varemærker og designs, så forhandleren kun bruger disse i overensstemmelse med dine retningslinjer og ikke efter ophør af samarbejdet. Er eneforhandleren bosat i udlandet eller vedrører aftalen et udenlandsk marked er det desuden vigtigt, at regulere i hvilket land og efter hvilken lovgivningen eventuelle tvister skal afgøres.

Forhandleraftale

Hvis du skal benytte en eller flere forhandlere til at sælge dine produkter, så bør I nedskrive de betingelser, som skal gælde for jeres samarbejde i en forhandleraftale. I sådanne samarbejder, er det i væsentlig omfang de samme forhold som gælder for  eneforhandleraftaler, bortset fra eksklusiviteten.

Freelance designeraftale

Har du taget en freelance designer ind til at hjælpe med firmaets design bør samarbejdet reguleres, således at der ikke er tvivl om rettigheder, royalty etc. En freelance designeraftale bør blandt andet indeholde en aftale om designprocessen, konkurrence, fortrolighed og rettigheder til designet samt kontraktens varighed og ophør.

Produktionsaftale

Skal du have produceret dine varer gennem en producent, er det vigtigt, at du og den producent som du anvender, har fastlagt, hvorledes samarbejdet skal foregå. Det kan ske i en produktionsaftale hvor man bl.a. kan have tage stilling til udarbejdelse af samples, godkendelsesprocedurer, krav til selve produktionen, processens tidsfrister og endelig leveringsfrist. Man skal også være opmærksom på, at kontrakten bør dække, hvordan mangler og utilstrækkelig eller forsinket levering skal håndteres. Sidste men ikke mindst er det vigtigt at aftale priser og betalingsbetingelser på skrift, så der ikke er overraskelser i vente når produktionen er klar til afsendelse fra producenten.

Licensaftale

En licensaftale bør indgås, hvis I har valgt at give en anden virksomhed lov til at producere og sælge jeres produkter. Det er her blandt andet vigtigt at tage stilling til,hvilke krav der stilles til produkterne, eventuelt minimumssalg og manglende opfyldelse heraf, royalty og betalingsbetingelser, regulering af pligter og rettigheder, fortrolighed og immaterielle rettigheder. Herudover er det vigtigt at regulereaftalens varighed og ophør. Hvis licenstager er en udenlandsk virksomhed er det også vigtigt at regulere lovvalg og værneting, dvs. hvilket lands ret skal anvendes ved tvister og hvor skal tvisterne afgøres.