Højesteret afsiger dom i Rolex sag

Skrevet den

Højesteret har stadfæstet Sø- og Handelsrettens afgørelse i sagen om et Rolex kopiur, som var importeret til Danmark af en privatperson.

En mand fra København havde i 2010 købt et kopi Rolex ur over internettet. Uret blev af SKAT beslaglagt under en toldkontrol og nægtet udleveret til importøren, da der var tale om en kopi. Da importøren ikke ville acceptere at uret blev destrueret, anlagde Rolex retssag med påstand om, at importøren skulle anerkende at uret kunne destrueres. Sø- og Handelsretten gav Rolex medhold i sagen.

Højesteret var enig med Sø- og Handelsretten og fastslog, at Fashion Watch Online, som havde solgt kopiuret til privatpersonen, ved salget af kopiuret havde krænket Rolex’ ophavsret og varemærkeret, og at toldmyndighederne derfor var berettiget til at tilbageholde uret og kræve det destrueret uden erstatning.

Det er derfor nu slået helt fast, at kopivarer der bliver importeret af private til Danmark, gerne må tilbageholdes og destrueres af SKAT uden at der betales erstatning til importøren. Dette selvom importen i sig selv er lovlig, da varen er til privat brug.