For styr på jeres cookies

Skrevet den

Selvom Cookie-bekendtgørelsen, som bl.a. stiller krav til indsamling af cookies, har mere end 1 år på bagen, er det de færreste danske virksomheder, der overholder reglerne. Men den går snart ikke længere. For Erhvervsstyrelsen, som administrerer reglerne, har nemlig udtalt, at de er ved at gennemgå danske hjemmesider, og om nødvendigt vil politianmelde de virksomheder, som ikke overholder reglerne.

For at overholde reglerne bør I sørge for følgende:

  • Få overblik over jeres cookies
  • Få brugerens samtykke, før I sætter cookies
  • Informer brugerne om cookies på jeres hjemmeside

1. Få overblik over jeres cookies

Mange ejere af hjemmesider ved ikke, hvor mange eller hvilke cookies deres hjemmeside benytter. Start derfor med at få et overblik over, hvilke og hvor mange cookies hjemmesiden benytter og få ryddet op i gammelt indhold og undersider, hvor der lægges cookies.

2. Få brugerens samtykke, før I sætter cookies

Det er vigtigt at I sikrer jer, at brugerne giver samtykke til lagring af cookies på deres pc, tablet, smartphone eller lignende. Samtykke defineres i cookie-bekendtgørelsen som ”enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved slutbrugeren indvilliger i, at der lagres oplysninger eller opnås adgang til allerede lagrede oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr.”

Erhvervsstyrelsens udkast til cookie-vejledning næver som et eksempel på en viljestilkendegivelse ”afkrydsning af en boks, klik på en knap eller udfyldelse af en formular i sammenhæng med relevant information på en tjeneste.”

Altså en aktiv handling fra brugerens side.

3. Informer brugerne om cookies på jeres hjemmeside

Cookiereglerne kræver, at brugerne bliver oplyst om cookies på en hjemmeside. Sørg derfor for at have letforståelig information om de cookies, som I benytter, om formålet med dem og om hvor brugerne kan henvende sig hvis de har spørgsmål mv.

Som hjælp til forståelsen af reglerne har Erhvervsstyrelsen netop udgivet en 44-siders lang vejledning, som kan downloades her. God arbejdslyst!