Er din Google AdWords kampagne lovlig?

Skrevet den

Vi har tidligere skrevet om varemærkekrænkelse i forbindelse brugen af Google AdWords. Nu er der kommet endnu en afgørelse fra Sø- og Handelsretten vedrørende brugen af andres varemærker og forretningskendetegn som søgeord i Google AdWord.

Sø- og Handelsretten afsagde den 24. oktober 2012 dom i en sag, hvor sagsøgte anvendte sagsøgers varemærke og forretningskendetegn SKA-DAN som søgeord i Google AdWords. Sagsøgte udbød tjenesteydelser i konkurrence med sagsøger, og de to parter havde tidligere været i samhandelsforhold. På selve Google Ad Words annoncen havde sagsøgte ikke brugt navnet SKA-DAN, og på sagsøgtes hjemmeside, som man blev ledt hen til ved klik på linket på Google, havde sagsøgte heller ikke brugt sagsøgers navn SKA-DAN.

Sø- og Handelsretten fandt, at sagsøgte, ved at benytte sagsøgers varemærke og forretningskendetegn som søgeord, havde forsøgt at udnytte den relevante kundekreds’ kendskab til SKA-DAN for at tilegne sig dennes kunder. Sagsøgte havde derfor handlet illoyalt og på utilbørlig vis gjort brug af SKA-DANs varemærke og forretningskendetegn i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 18.

Efter denne Sø- og Handelsretsdom kan man altså nu være ret sikker på, at bruger man sine konkurrenters forretningskendetegn eller varemærke som søgeord på Google AdWords, så vil det anses for at være i strid med markedsføringsloven.

 

Foto: