Endelig en liste over farlige kemiske stoffer fra ECHA

Skrevet den

I forlængelse af vores indlæg om azo-farvestofferne den 21. oktober 2011 kommer her en glædelig opdatering.
EU’s Kemikalieagentur har offentliggjort industrilisten med klassificeringer af farlige kemiske stoffer. Det betyder, at virksomhederne nu lettere kan få overblik over og styr på de farlige farvestoffer, når de udvikler og laver produkter.

Industrilisten er en database over industriens selvklassificering af over 90.000 kemiske stoffer. Den indeholder mere end 3 mio. individuelle registreringer.
Man kalder offentliggørelsen af industrilisten en milepæl i den såkaldte CLP forordning om klassificering og mærkning. Listen er den største database over klassificerede kemiske stoffer, der findes i verden. Når stoffer står på denne liste, betyder det, at det enten er forbudt at producere stofferne, at markedsføre dem eller at anvende dem. I nogle tilfælde er der forbud mod alle tre dele.
Hvis man er i tvivl om, hvorvidt et produkt, som man fremstiller, markedsfører eller anvender, indeholder et stof på listen, skal man kigge listen igennem.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes og sørger for, at eventuelle ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at et produkt skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man risikere bøde eller fængsel i op til to år. Både producenten, importøren eller den, som markedsfører produkter, kan have ansvar for at reglerne overholdes.

Databasen vedligeholdes og opdateres af EU’s Kemikalieagentur som også populært kaldes ECHA.
Har du lyst til at læse mere om ECHA og REACH så klik her.
Du kan finde listen med de farlige stoffer (REACH bilag XVII) her.