Efterligning af dunjakke

Skrevet den

Sø- og handelsretten har netop truffet afgørelse i en sag om påstået efterligning af en dunjakke. Sagsøger var House of SAKI AB, der har designet dunjakken Beam, som er karakteriseret ved, at den har lige quilt foran og bagpå og diamant quilt i siderne (se foto). Spørgsmålet i sagen var, om Denasia Europe ApS og dennes ultimative ejer, Jens Jørgen Klink, havde krænket SAKIs rettigheder efter markedsføringsloven og EF-designforordningen ved at sælge en dunjakke, der mindede meget om Beam-dunjakken.

De sagsøgte gjorde gældende, at der ikke forelå en efterligning, da Denasias jakke var fremstillet på baggrund af helt sædvanlige designprocesser, og da der var betydelige forskelle mellem jakkerne.

Sø- og handelsretten fastslog som det første, at Beam-dunjakken nød beskyttelse som ikke-registreret EF-design, og at den var beskyttet mod produktefterligninger efter markedsføringslovens § 1. Herefter fastslog Sø- og Handelsretten, at Denasias jakke var en nærgående efterligning af Beam-jakken, og derfor krænkede SAKI’s rettigheder. Sø- og Handelsretten lagde vægt på, at Denasias jakke overordnet havde en fremtoning svarende til Beam-jakken, at jakkerne havde stort set identiske quiltninger fortil og et størrelsesmæssigt ens diamant quilt i siderne, samt diagonale side-lommer og en brystlomme, der var placeret samme steder.

Retten fandt det ikke godtgjort, at Jens Jørgen Klink personligt havde medvirket til krænkelsen af SAKIs rettigheder.

Da der kun var sket et begrænset salg, blev det samlede vederlag og erstatning, som Denasia skulle betale til SAKI, fastsat til i alt 20.000 kr.

Dommen viser, at hvis man kan dokumentere en vis kreativ designproces i forhold til ens design, og designet adskiller sig fra lignende tøj på markedet, så er det faktisk muligt at komme igennem med en sag om påstået efterligning.

Beam-dunjakken                 Denasia-dunjakken

Beam dunjakke

Denasia dunjakke

 

 

 

 

 

 

 

 

Dommen kan læses her