Copenhagen Republics mærke for tæt på Converse

Skrevet den

Copenhagen Republic, som leverer produkter til boligen, indgav i 2007 varemærkeansøgning om registrering af figurmærket Copenhagen Republic i bl.a. klasse 25 for fodtøj. I 2008 indgav Converse indsigelse mod registreringen, da Converse mente, at Copenhagen Republics mærke medførte en forvekslingsrisiko med Converse og snyltede på Converses særpræg og renommé.

Patent- og Varemærkestyrelsen – og efterfølgende Ankenævnet –  tog imidlertid ikke indsigelsen til følge, men opretholdt Copenhagen Republics varemærkeregistrering. Converse indbragte herefter sagen for Sø- og Handelsretten, som i går kom det resultat, at Copenhagen Republics registering i klasse 25 skal udslettes. Begrundelsen fra Sø- og Handelsretten er, at ligheden mellem mærkerne kan skabe den antagelse, at der er en forbindelse mellem mærkerne, og i øvrigt at brugen af mærket i klasse 25 vil medføre en utilbørlig udnyttelse af Converses særpræg og renommé.

I og med at Copenhagen Republic leverer produkter til boligen, så kan man undre sig over hvorfor de overhovedet ville have mærket registrereret i klasse 25… I hvert fald kan begræsningen af varemærkeregistreringen ikke være det store tab.

Copenhagen Republic:

 

 

 

 

 

 

 

 

Converse: