Copenhagen Fashion Week tilladt varemærkeregisteret

Skrevet den

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog i september 2012 delvist at registrere varemærket COPENHAGEN FASHION WEEK med den begrundelse, at mærket ikke havde fornødent særpræg for nogle af de ansøgte tjenesteydelser i klasse 35 og 41. Afgørelsen blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som nu har omgjort afgørelsen og tilladt varemærket registeret for alle de af ansøgningen omfattede tjenesteydelser.

Vi ønsker Danish Fashion Institute tillykke med sejren!