Converse kopier solgt i danske butikker

Skrevet den

Converse har ved en dom af 15. oktober 2014 fået Sø- og Handelsrettens ord for, at mere end 100.000 Converse sko solgt i bl.a. Kvickly, Fakta, Harald Nyborg og Lidl var kopier. Coop og de øvrige sagsøgte i sagen havde eller hårdnakket påstået, at skoene var originale Converse sko. Men til trods for sejren, så slap de sagsøgte virksomheder alligevel for at skulle betale erstatning til Converse. Sø- og Handelsretten mente nemlig ikke, at de sagsøgte havde handlet uagtsomt.

De sagsøgte havde samstemmende forklaret, at de troede at skoene var originale – parallelimporterede – sko. De havde modtaget advokaterklæringer om, at varerne var ægte og frit omsættelig inden for EU. Og skoenes udseende gav ikke anledning til tvivl om skoens ægthed, ligesom der heller ikke var noget ved de øvrige omstændigheder, såsom prisen, de kvanta, størrelser og farver, som skoene blev solgt i, eller den måde, de blev leveret på, der gav dem anledning til at tro, at der var tale om varemærkeforfalskede sko.

Det forhold at køberne ikke havde fået oplyst hvor varerne oprindeligt kom fra, var ikke nok til at fastslå uagtsomhed. Sø- og Handelsretten udtalte nemlig, at en køber af parallelimporterede varer ofte ikke kan forvente at få oplyst samtlige led i omsætningskæden, da der ved at oplyse om salgskanalerne er en reel risiko for, at varemærkeindehaveren vil lægge pres på den autoriserede forhandler. I sådanne tilfælde er køberne henvist til alene at få forelagt advokaterklæringer om, at varen er ægte og frit omsættelig inden for EU. Retten fandt, at en køber som udgangspunkt er berettiget til at lægge en sådan erklæring til grund, medmindre der foreligger omstændigheder, der kan skabe tvivl om erklæringens indhold. Og i disse tilfælde var der ikke noget der indikerede at de fremlagte erklæringer var falske (hvilket de dog viste sig at være).

Sø- og handelsretten frifandt derfor de sagsøgte for Converses erstatningskrav på i alt ca. 20 mio. DKK.  Dog skulle de sagsøgte betale for Converses udgifter til advokat og retsafgift. Harald Nyborg og Lidl skulle også betale for destruktion af beslaglagte sko.

Dommen er et slag i ansigtet til Converse – og andre rettighedshavere – fordi de sagsøgte slap for at betale erstatning til trods for at de havde solgt og tjent penge på kopivarer. Converse har oplyst, at de har anket dommen. Vi følger med og skriver så snart at resultatet af anken foreligger.