Nørgaard tabte i Højesteret

Skrevet den

Den klassiske Nørgaard T-shirt med navnet “No. 101”, er kun beskyttet mod  slaviske efterligninger. Højesteret slog i dag fast, at Nørgaard T-shirten ikke nyder ophavsretlig beskyttelse, men kun nyder en begænset beskyttelse efter markedsføringsloven. 

Nørgaard havde under sagen mod Rebecca Mode gjort gæl­dende, at T-shirten solgt af Rebecca Mode var en efterligning af T-shirten No. 101, og at markedsfø­ringen var i strid med både ophavsretsloven og markedsføringsloven.

Højesteret var uenig med Nørgaard. 

Højesteret udtalte, at T-shirten No. 101 bestod af betydelig enkelhed og ude­lukkende af velkendte design- og formelementer. Derfor var T-shirten – selv om den var velkendt – kun beskyttet mod slaviske efterligninger efter markedsføringsloven. Og da der var flere forskelle på de to T-shirts fandt Højesteret, at Rebecca Mode ikke havde handlet i strid med god markedsføringsskik. Nørgaard blev pålagt at betale 700.000 kroner i erstatning i anledning af et nedlagt fogedforbud mod Recca Mode.

Afgørelsen betyder, at det for tøjdesignere er så godt som umuligt at gøre noget ved efterligninger. Hvis efterligningen blot afskiller sig en smule, så er der som regel kun noget at komme efter hvis der er tale om haute couture, som kan være ophavsretligt beskyttet, eller om sager hvor også designerens varemærket er efterlignet.