Benedikte Utzon taber i Højesteret

Skrevet den

Højesteret har slået endeligt fast, at Benedikte Utzon ikke må bruge navnet Benedikte Utzon som kendetegn for tøj og accessories. Topbrands købte i 2012 rettighederne til varemærket Benedikte Utzon ud af konkursboet efter Benedikte Utzon A/S og sagens kerne var om Benedikte Utzon måtte bruge sit eget navn som kendetegn, og om hun havde krænket Topbrands rettigheder ved at bruge angivelsen Est. 1995 Benedikte Utzon Wardrobe og ved at fremsætte nedsættende udtalelser om varer solgt af Topbrands.

Benedikte Utzon havde fra 1995 drevet personlig virksomhed som designer af modetøj og anvendte sit navn som varemærke for dette tøj. I 2009 overdrog hun alle immaterielle rettigheder i virksomheden, herunder varemærket ”Benedikte Utzon”, til det nye selskab Benedikte Utzon A/S og adskilte herved varemærket fra sit personnavn. Hun modtog vederlag herfor i form af aktier i selskabet. Efter Benedikte Utzon A/S’ konkurs tilbød kurator hende at købe varemærket ”Benedikte Utzon” af konkursboet for et beløb på mellem 25.000 kr. og 50.000 kr., hvilket hun afslog. Boet solgte herefter varemærket sammen med andre aktiver til Topbrands, som efterfølgende anvendte varemærket ved salg af tøj.

Højesteret fandt på denne baggrund, at Benedikte Ut­zon var afskåret fra at an­ven­de sit eget navn som kendetegn eller del af et kendetegn i til­knyt­ning til varer omfattet af Topbrands’ varemærke­ret, idet den­ne anvendelse krænkede Top­brands’ varemærke, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1. Hun havde derfor krænket Topbrands varemærke bl.a. ved at tillade to selskaber at sælge tøj med varemærket ”Est. 1995 Benedikte Utzon Wardrobe”.

Benedikte Utzon har derfor ikke mistet retten til at kalde sig Benedikte Utzon (som hun har antydet i diverse medier), men mistet retten til at bruge navnet som varemærke for tøj og accessories. Den ret mistede hun, da hun i 2012 afslog at købe rettighederne ud af konkursboet. En beslutning som hun formentlig har fortrudt mange gange.

Højesteret stadfæstede herved Sø- og Handelsrettens dom med visse ændringer, herunder at det beløb, Benedikte Utzon skulle betale i erstatning og vederlag til Topbrands, blev for­højet til 250.000 kr.

Højesterets dom kan læses her

Sø- og Handelsrettens dom kan læses her