iPhone taber til iFone

Skrevet den

En byret i Mexico har i begyndelsen af november afsagt dom i en sag, som var anlagt af Apple mod det mexicanske teleselskab iFone.

Under sagen havde Apple nedlagt påstand om, at det mexicanske teleselskabs varemærke “iFone” skulles erklæres ugyldigt for den vareklasse, som omfatter televirksomhed. Apple havde ansøgt om at få registreret iPhone i Mexico i den omtalte vareklasse, og mente, at der var så stor lighed mellem “iFone” og “iPhone”, at der var risiko for forveksling blandt forbrugerne.

Det mexicanske teleskab havde imidlertid registreret “iFone” som varemærke i Mexico tilbage i 2003, godt og vel fire år før Apple havde ansøgt om registrering af iPhone i Mexico. Den mexicanske byret fastslog derfor, at det var iPhone, der havde for stor lighed med iFone og ikke omvendt. Apple må derfor ikke længere benytte varemærket iPhone i Mexico indenfor televirksomhed.

På trods af udfaldet, får dommen nok næppe konsekvenser for salget af iPhones i Mexico. Apple har nemlig registreret varemærket iPhone i flere andre vareklasser end televirksomhed der bl.a. dækker mobiltelefoner, software, kameraer og elektroniske spilleenheder.

Det mexicanske teleselskab iFone har dog efter dommen besluttet at sagsøge Apple med et krav om erstatning for den skade, som teleselskabet har lidt som følge af markedsføringen af iPhone i Mexico. Henset til iPhones varemærkeregistrering i de øvrige vareklasser, vil det undre mig meget, hvis domstolene i Mexico skulle give iFone medhold i deres erstatningskrav.

 

Foto: